Project Description

Zeytinburnu Patent

Patent, bir buluşu simgeleyen belgeye verilen isim olmaktadır. Ülkemizde buluşlar için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat etmek ve patent almak gerekmektedir. Üretimin devamı açısından ve yaratıcılığın simgesi anlamında büyük önem taşıyan patentler ile buluş ve buluş sahibi kişi ya da kurum büyük haklara da erişmektedir. Sahip olunan yasal haklar neticesinde oldukça iyi bir iş kolu da yaratılabilir. Özellikle gelişmiş olan ülkelerde alınan patent sayısının çok büyük sayılarda seyretmesi de patent almanın gelişime olan katkısını açıklamaktadır. Bu nedenle ülkemizde de patent alan kişiyi ve patenti korumaya yönelik çalışmalar yapılmakta ve çeşitli yetkiler verilmektedir.

Zeytinburnu’nda Patent Alma

İstanbul’un Avrupa yakasında ve önemli ilçeleri arasında bulunan Zeytinburnu, özellikle sanayi iş kolları ile halkın geçimini sağladığı bir ilçe konumunda yer almaktadır. Son zamanlarda artış gösteren sanayide de Zeytinburnu patent alma konusunda adımlar atabilmektedir. Üretimin ve yaratıcılığın teminatı olarak gösterilen patent işlemleri sayesinde hem buluş sahibi hem de buluş büyük haklara sahip olabilmektedir. Buluşun haklarını koruyabilme adına Zeytinburnu patent alma işlemlerinde hız kazanmaktadır. Üretimin devamı açısından büyük önem taşıyan patent alma işlemleri ile birçok işletme kendisini güvence altına alır.

Patent Başvuruları Nasıl Olur?

Türkiye’de patent alabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne gerekli evraklar ile müracaat etmek gerekmektedir. Evrakların eksiksiz olması be patentin başka herhangi bir patent sahibi buluşa çeşitli açılardan benzememesi, buluşun patent alma konusunda büyük bir adım atmasına neden olur. Bu nedenle başvuru aşamasından önce iyi bir araştırma yapmak gerekmektedir. Yapılacak olan araştırmalardan patentin korunmasına kadar olan süreçte bir vekil desteği almak çok büyük faydalar getirebilir.

Patent Sorgulaması Yapmak

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuruların tamamı patent ile sonuçlanmaz. Başvuru yapılmadan önce buluşun daha önceden olup olmaması ve teknik olarak bazı buluşlara benzeyip benzememesi özenle araştırılmalıdır. Patent sorgulaması iyi bir şekilde yapılır ise buluşun patent alma konusunda sorun yaşaması zorlaşır. Ayrıca ihlal gibi durumlar ile de karşılaşma durumu azalır. Yaşanan süreçlerde vekil desteği almak çok büyük kolaylıkları ve profesyonelliği beraberinde getirir.