Project Description

Üsküdar Patent

Bir buluşu simgeleyen belgeye verilen isim patenttir. Patent buluşu ve buluşu yapan kişiyi önemli derecede koruyan bir belge sistemdir. Özellikle vermiş olduğu haklar ile büyük bir güvenceyi beraberinde getirmektedir. Türkiye’de patent sahibi olabilmek için buluşun Türk Patent Enstitüsü’nden başarı ile geçmesi gerekmektedir. Gerekli evrakların ve belgelerin hazırlanması ile Türkiye Patent Enstitüsü’nde incelemeli ya da incelemesiz patent belgesi alınabilmektedir. Bu nedenle buluş sahibi kişilerin özenli bir şekilde araştırma yapmaları gerekmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda da başvuru işlemlerini başlatmalıdır.

Patent Almadan Önce Araştırma Yapmak

Patent başvurusu yapmak, patentin kesin olarak alınacağı izlenimi vermemelidir. Patentin geçersiz olarak gözükebileceği ya da patent alınacak olan buluşa çok yakın bir ürünün olması patentin alınması konusunda ciddi sorunları beraberinde getirir. Bu nedenle patent alınacak olan buluşun dünya çapında araştırılması muhakkak sağlanmalıdır. Bunun için Türkiye Patent Enstitüsü’nün veri tabanına, Avrupa Patent Ofisi’nin veri tabanına ve ABD Patent Ofisi’nin veri tabanına dikkatli bir şekilde bakılmalı ve incelenmelidir. Ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın büyük veri tabını da incelenmelidir. Tüm bu araştırmaların ve başvuru sürecinin en doğru şekilde ilerlemesi adına bir avukat ya da uzman kişi tarafından desteklenmesi büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Patent başvuru sürecinde ve patentin sağladığı hakların uygulanmasında bir vekil tayin etmek patent alma konusunda çok büyük fayda sağlayabilir.

Üsküdar’da Patent Alma İşlemleri

İstanbul’un en önemli ve eski yerleşim merkezlerinden birisi olan Üsküdar, turizm ve endüstrisi ile İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden birisi konumunda yer alır. Üretimi ve yaratıcılığı koruma konusunda oldukça işe yarayan ve teşvik edici bulunan patentin alınması da çok önemlidir. Çeşitli hakları ve korumayı buluşu isteyen Üsküdar patent konusunda büyük bir adım atmaktadır. Verilecek olan patent sayesinde birçok buluş sahibi patentinin taklit edilmesini engelleyebilir. Bu nedenle Üsküdar patent alma işlemlerinde oldukça olumlu sonuçlara ulaşabilir. Alınacak olan patent belgeleri ile birçok farklı yetkiye sahip olacak olan kişi ya da kurumlar, patentlerini en doğru şekilde kullanıp üretime destek olmalıdırlar.