Project Description

Ümraniye Patent

Buluş sahipleri, buluşlarını koruma altına almak ve yasal haklarına sahip olabilmek için patent belgesi başvurularında bulunup patent belgesi almak isterler. Patentlerin vermiş olduğu yasal haklar sayesinde oldukça koruyucu süreçler buluş sahibini beklemektedir. Ülkemizde patent alabilmek için öncelikle Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmak ve patentin süreçlerden olumlu bir şekilde ayrılması gerekmektedir. Patentin alınması ile buluş sahibi birçok hakka sahip olmaktadır. Bu nedenle üretimi ve yaratıcılığı destekleyen bir tutumda olmak da mümkündür.

Ümraniye’de Patent Alma Seçenekleri

İstanbul’un büyük ve önemli ilçelerinden birisi olan Ümraniye, gerek tarım, gerek sanayi, gerek hayvancılık ile birçok gelir kaynağına sahip olmaktadır. Sanayide ise birçok insanın buluşlarının güvencesi yine patentlerdir. Bu yüzden Ümraniye patent alma konusunda ciddi bir ilgi sahibidir. Buluş sahipleri buluşlarının yasal haklarını elinde bulundurmak ve birçok hakka sahip olmak için patent başvurularında bulunmalıdır. Bu sebepten dolayı Ümraniye patent alma işlemlerinde Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmak gerekmektedir. Yapılan başvurular neticesinde de patent alma işlemleri sağlanabilir.

Patent Verilmeyen Buluşlar Nelerdir?

Yapılan her patent başvurusu ne yazık ki olumlu olarak sonuçlanmayabilir. Bu duruma buluşa çok yakın olan bir patent sahibi buluşun olması ya da patentin hiçbir şekilde alınamayacağı bazı durumlar neden olabilir. Yapılan buluşa çok yakın olan bir başka patent sahibi buluşu ancak gerekli araştırmaların yapılması ile bulmak mümkündür. Fakat bunun yanında buluşun bazı nitelikleri taşıması patent almasını engelleyen durumlar doğurabilir. Bu durumlar şu şekilde özetlenebilmektedir;

  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usulle
  • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri
  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
  • Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemlerdir.
  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları
  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar