Project Description

Sultangazi Patent

Yaşadığımız dönemde üretimin devamı ve arttırılması konusunda patent alma uygulamaları büyük bir öneme sahip olmaktadır. Üretimin ve yaratıcılığın en büyük destekçileri arasında yer alan patent alma işlemleri ile büyük avantajlar elde etmek mümkün olmaktadır. Bir buluşu simgeleyen belgeye patent denir ve patentler ülkemizde Türk Patent Enstitüsü tarafından verilir. Bu kuruma yapılan başvurular neticesinde patent alma konusunda bir sorun ile karşılaşılmaz ise patent buluş sahibine takdim edilir. Böylelikle buluşa ve buluş sahibine önemli haklar da teslim edilmiş olur.

Patentin Sağlamış Olduğu Haklar

Patentin vermiş olduğu haklar ile birçok buluş sahibi oldukça güvenli bir pozisyona erişmiş olur. Özellikle patentin satılabilme, miras bırakılabilme, ipotek gösterilebilme ve devredilebilme özellikleri birçok açıdan kişi ya da kurumlara yararlar sağlamaktadır. Bunun yanında patent sahibi buluşun izinsiz bir şekilde kullanılamaması ve çoğaltılamaması da patent alma konusunda kişi ya da kurumları iştahlandırabilir. Gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman alınan patent sayısı ile gelişmişlik derecesinin doğru bir orantıda olduğu görülmektedir. Bu durum da ülkemizde de patent almayı teşvik edici hamleler ile sonuçlandırılmıştır. Patentin vermiş olduğu haklar neticesinde birçok kişi üretmeyi ve yaratıcı bir kimlik kazanmayı istemektedir.

Patentin Yenilenme Seçenekleri

Alınmış olunan patentlerin düşmesine neden olan durumlardan birisi patent ücretlerinin vaktinde yatırılmaması durumudur. Sürecin doğru takip edilmemesi sebebi ile birçok patent özelliğini kaybetmekte ve halka açık bir konuma gelmektedir. Bu durum da buluş sahibi kişileri ciddi derecede etkilemektedir. Bu şekildeki süreçlerin doğru şekilde yönetilmesi adına bir vekil desteği almak büyük bir kolaylık sağlayabilmektedir. Alınmış olan vekil desteği ile süreçlerin profesyonel bir şekilde yönetilmesi mümkün hale gelir.

Sultangazi’de Patent Almak

İstanbul’un yeni ilçelerinden birisi olan Sultangazi, Avrupa yakasında yer alan ve sanayisi ile gelişmekte olan bir ilçe konumundadır. Üretimin ve yaratıcılığın teminatı olan patent alma işlemleri de günden güne artış göstermektedir. Sultangazi patent alma uygulamalarının bu denli artış göstermesi, sanayideki üretimin devamını sağlama konusunda büyük öneme sahiptir. Bu nedenle Sultangazi patent alma işlemleri günden güne hız kazanmaktadır.