Project Description

Sultanbeyli Patent

Patent, buluşu simgeleyen belgeye verilen isimdir. Patent almak, üretimi ve yaratıcılığı destekleyen en önemli belgelerden bir tanesidir. Bu nedenle ülkemizde de patent başvurularının arttırılması ve buluşların patentler ile koruma altına alınması hususunda çeşitli teşvikler yer almaktadır. Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvurular sonucunda elde edilen patentler ile çok daha iyi bir üretim sağlamak mümkün bir duruma gelmektedir. Türkiye’de kurulmuş olan KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumlar, patent alınmasını destekleyen birçok teşvik sistemine sahiptir. Kişilere ya da firmalara tüm bu olanaklar sağlanarak patent alma konusunda teşvik etme girişimleri hız kazanmaktadır.

TÜBİTAK Teşvik

Kişiler ya da kurumların TÜBİTAK teşviklerinden yararlanması başvuru esnasında gerçekleşebilir. TUBİTAK patent teşvik sisteminden TC vatandaşı olanlar, Türkiye sınırları içerisinde ve Türkiye tabiiyetinde olan firmalar, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşları faydalanabilmektedir.

KOSGEB Teşvik

TÜBİTAK teşvik sistemi başvuru esnasında gerçekleşirken, KOSGEB teşvik sistemi patent alındıktan sonraki harcamalar içindir. TPE ya da WIPO üyesi ülkelerin resmi patent ofislerine yapılan başvurularda geçerlidir.

Teşviklerin ödenme şekli ise;

  • Ulusal patent başvuruları (geri ödemesiz)
  • Uluslararası ya da bölgesel patent başvuru aşaması (geri ödemesiz)
  • Uluslararası ya da bölgesel patent başvurularında araştırma raporu yazıldıktan sonraki süreç (geri ödemeli)

Sultanbeyli’de Patent Almak

İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan ilçelerden birisi olan Sultanbeyli; gerek hayvancılık, gerek turizm, gerek tarım ve gerek sanayisi ile İstanbul’un önemli ilçelerinden birisi konumunda yer alır. Sanayi kısmında da günden güne gelişen yapısı Sultanbeyli patent alma işlemlerini hızlandırabilir. Kişilerin ya da kurumların buluşlarını korumak, yasal haklara sahip olmak ve taklitlerini engellemek amacı ile patent alma konusunda ilgi kazanması beklenir. Üretimin en büyük destekçilerinden birisi olan patent alma işlemleri ile daha güvenli bir ortam sağlanabilir. Bu sebep ile Sultanbeyli patent alma uygulamaları oldukça büyük bir ivme kazanarak devamlı hale gelmektedir. Yapılacak olan patent başvuruları neticesinde birçok buluş sahibi üretici kişi buluşlarını koruma altına alarak üretimi hızlandırıcı hamlelerde bulunabilirler. Patent alma konusunda vekil desteği almak da çok büyük faydaları beraberinde getirebilir.