Project Description

Şişli Patent

Buluş sahibinin bulduğu ürünü belirli bir süre imal etme, kullanma veya satma hakkına patent adı verilmektedir. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi ismi verilir. Hızla gelişen sanayi nedeni ile patentin değeri de hızlı bir şekilde yükselme göstermektedir. Bu nedenle birçok insan ya da kurum buluşları için patent başvurularında bulunmaktadır. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi ve hassasiyet göstermesi de çok büyük bir gelişim örneği göstermektedir.

Şişli Patent İşlemleri

İstanbul’un yaşam merkezlerinden birisi olan Şişli, birbirinden farklı iş kolları sebebi ile cazip bir merkezdir. Çeşitli iş kollarının yanında sanayisi ile de büyük bir gelişme kaydeden Şişli, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan bir ilçedir. Bu nedenle Şişli patent konusunda oldukça bilinçli olan ve bu konuda ilgi gösteren bir ilçe konumunda yer almaktadır. Buluş sahibini ve buluşu koruyan, büyük haklar temin eden patent sistemi sayesinde daha güvenli ve hızlı bir üretime geçiş sağlanabilir. Bu nedenle Şişli patent alma işlemlerine ciddi bir özen göstermektedir.

Patent Başvurusu Yapmak

Türkiye’de patent başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmak gerekmektedir. Bunun için patenti anlatacak olan tarifname ve isteklerin hazırlanması gereklidir. Başvuru yurt dışında gerçekleştirilecekse, yurt dışındaki resmi otoriteye yapılmalıdır. Bahsedilen tarifnamenin buluşu en ince ayrıntısına kadar anlatması çok büyük öneme sahip olmaktadır. Yapılan başvurular neticesinde de kişi ya da kurum istenilen özelliklere sahip ise patent belgesi almaya hak kazanabilir.

Başvurularda İstenen Belgeler Nelerdir?

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvurular için çeşitli belgelerin de hazırlanması gerekmektedir. İstenen belgelerin ve evrakların eksiksiz şekilde hazırlanması, buluşun patent alma hususunda bir sorunla karşılaşma ihtimalini azaltmaktadır. Patent başvurusunda istenen evraklar şunlardır;

  • Başvuru dilekçesi
  • Buluşu anlatan tarifname
  • Buluşa ait istemler (korunma istenen teknik özellikler)
  • Buluşa ait teknik çizimler
  • Buluşun özeti

İstenen belgeleri eksiksiz bir şekilde göndermek çok büyük bir değere sahiptir. Ayrıca başvuru kısmından patentin koruma altına alınmasını kapsayan süreç boyunca bir vekil desteği almak, sürecin doğru bir şekilde ilerlemesi anlamında ciddi faydalar gösterebilir.