Project Description

Silivri Patent

Sanayinin faaliyetlerinin gelişmesi nedeni ile birçok taklit ve kopya ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların hızlı üretim adına birçok farklı şeyi görmezden gelmesi de durumu zorlaştıran şeyler arasında yer alabilir. Özellikle buluş sahibi kişilerin herhangi bir patent almadan buluşlarını piyasaya sürmesi, ürünlerinin geleceği adına çok büyük problemleri beraberinde getirir. Bu nedenle buluş sahibi kişilerin buluşları adına patent alması çok önemlidir. Buluşu simgeleyen belgelere patent adı verilir ve patentler ülkemizde Türk Patent Enstitüsü’nden alınabilmektedir. Başvuru aşamasından sonra yapılan incelemeler neticesinde buluş sahibi kişiye gerekli görüldüğü takdirde patent belgesi sunulabilmektedir.

Patentlerde Yapılan İtiraz İşlemleri Nasıldır?

Patenti alabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne gerekli belgeler ile başvuru yapmak gerekmektedir. Bu başvurular Türk Patent Enstitüsü’nün her ay yayınladığı bültenlerde gösterilir. Eğer ki kişi ya da kurum sahip olduğu buluşa çok yakın başvurular görür ise bunlar ile alakalı itirazlar yapabilir. İtirazlar için gereken şeyler şunlardır;

  • Yapılan itirazı destekleyecek buluşun ilgili olduğu teknik saha ile ilgili deliller,
  • Yapılan patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterleri olan tekniğin bilinen durumunu aşmadığı veya üretilebilirlik kriterine uymadığı,
  • Tarifname içeriğinin patent yönetmeliğine uygunsuzluğu İleri sürülebilir.

Tüm bu itirazlar neticesinde de patentin alınıp alınamayacağı belli olabilir. İtiraz süreçlerinde bir vekil desteği almak çok büyük kolaylıklar sağlayabilmektedir.

Silivri Patent Alam İşlemleri

İstanbul’un batı sınırında yer alan Silivri, son yıllarda gelişim gösteren bir ilçedir. Özellikle sanayi faaliyetleri ile büyümek kaydeden ilçe günden güne bir büyüme kaydetmektedir. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi ile Silivri patent alma konusunda da günden güne bilinçlenen bir ilçe konumuna gelmektedir. Üreticinin korunmasını sağlayan, üretimi ve yaratıcılığı destekleyen patent alma işlemleri neticesinde birçok kişi ya da kurum iş geleceklerine güvenle bakabilir. Patentin sağlamış oluğu haklar ile Silivri patent alma konusunda büyük bir ilgi kazanmaktadır. Alınan patentlerin sağlamış olduğu haklar neticesinde birçok kişi ya da kurum buluşlarının taklit edilmesini engelleyebilir. Bu nedenle birçok kişi ürünlerini kullanma konusunda patent belgesi sayesinde bir sorun yaşamamakta ve onu en iyi şekilde korumaktadır.