Project Description

Şile Patent

Patent, bir buluşu simgeleyen belgeye verilen addır. Türkiye’de buluşlar için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat etmek ve sonucunda da patent almak gerekmektedir. Üretimin devamı açısından ve yaratıcılığın simgesi manasında büyük önem taşıyan patentler sayesinde buluş ve buluş sahibi kişi ya da kurum büyük haklara da erişmektedir. Sahip olunan yasal haklar neticesinde oldukça iyi bir iş kolu da yaratılabilir. Özellikle gelişmiş olan ülkelerde alınan patent sayısının çok büyük sayılarda olması da patent almanın gelişime olan katkısını özetler niteliktedir. Bu nedenle birçok kişi ya da kurum icatlarını belgelendirmek ve onları korumak anlamında patent belgesi almak istemektedir.

Şile’de Patent Alma İşlemleri

İstanbul’un önemli ilçelerinden bir tanesi olan Şile’de, turizm, sanayi ve tarım iş kolları halkın en önemli geçim kaynaklarıdır. Son zamanlarda yükseliş gösteren sanayide de Şile patent alma konusunda adımlar atabilmektedir. Üretimin ve yaratıcılığın teminatı olarak gösterilen patent işlemleri sayesinde hem buluş sahibi hem de buluş büyük haklara sahip olabilmektedir. Buluşun haklarını koruyabilme adına Şile patent alma işlemlerinde hız kazanmaktadır. Üretimin devamı açısından oldukça büyük önem taşıyan patent alma işlemleri ile birçok işletme kendisini güvence altına alır.

Patent Başvuruları Nasıl Yapılır?

Ülkemizde patent alabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne gerekli evraklar ile müracaat etmek gerekmektedir. Evrakların eksiksiz olması ve patentin başka herhangi bir patent sahibi buluşa çeşitli açılardan benzememesi, buluşun patent alma konusunda büyük bir adım atmasına neden olur. Teknik açılardan bundan önceki patentlere benzemeyen buluşların patent alma ihtimali oldukça yüksek bir oranda olabilmektedir.

Patent Sorgulaması Yapılması

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuruların tamamı ne yazık ki patent ile sonuçlanmamaktadır. Başvuru yapılmadan önce buluşun daha önceden olup olmaması ve teknik olarak bazı buluşlara benzeyip benzememesi özenle araştırılmalıdır. Patent sorgulaması iyi bir şekilde yapılır ise buluşun patent alma konusunda sorun yaşaması zorlaşır. Bunun yanında ihlal gibi durumlar ile de karşılaşma durumu oldukça azalır. Yaşanan süreçlerde vekil desteği almak çok büyük kolaylıkları ve profesyonelliği beraberinde getirir.