Project Description

Pendik Patent

Bir buluşu simgeleyen belgeye patent adı verilmektedir. Patent buluşu ve buluşu yapan kişiyi önemli derecede koruyan ve çeşitli haklar tanıyan bir belge konumunda bulunmaktadır. Özellikle sağlamış olduğu haklar ile büyük bir güvenceyi beraberinde getirmektedir. Ülkemizde patent sahibi olabilmek için buluşun Türk Patent Enstitüsü’nden başarı ile geçmesi gerekmektedir. Gerekli evrakların ve belgelerin hazırlanması ile Türkiye Patent Enstitüsü’nde incelemeli ya da incelemesiz patent belgesi alınabilmektedir. Bu konuda birçok üretici ve buluş sahibi kişi çeşitli araştırmalar yapmakta ve patent alma işlemlerine mesai harcamaktadır.

Patent Almadan Önce Gerekli Araştırmaların Yapılması

Patent için yapılan her başvuru patentin alınacağına dair bir anlam taşımamaktadır. Patentin geçersiz olarak gözükebileceği ya da patent alınacak olan buluşa çok yakın bir ürünün olması patentin alınması hususunda ciddi sorunları beraberinde getirir. Bu yüzden patent alınacak olan buluşun dünya çapında araştırılması çok önemli bir konu olarak yer alır. Bunun için Türkiye Patent Enstitüsü’nün veri tabanına, Avrupa Patent Ofisi’nin veri tabanına ve ABD Patent Ofisi’nin veri tabanına dikkatli bir şekilde bakılmalı ve incelenmelidir. Bunun yanında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın büyük veri tabını da incelenmelidir. Tüm bu araştırmaların ve başvuru sürecinin en doğru şekilde ilerlemesi adına bir avukat ya da uzman kişi tarafından sürecin desteklenmesi büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Patent başvuru sürecinde ve patentin sağladığı hakların uygulanmasında bir vekil tayin etmek oldukça yararlıdır. Vekil ile gelen profesyonellik sonucunda patent alma işlemlerinde görülen eksiklikler halledilebilir ve patent alma ihtimali o oranda artış gösterebilmektedir.

Pendik’te Patent Alma İşlemleri

İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Pendik; gelişen sanayi faaliyetleri neticesinde ciddi bir yatırım merkezi haline dönüşmektedir. Üretimi ve yaratıcılığı koruma konusunda oldukça işe yarayan ve teşvik edici bulunan patentin alınması da çok önemlidir. Çeşitli hakları ve korumayı buluşu isteyen Pendik patent konusunda büyük bir adım atmaktadır. Sağlanacak olan patent sayesinde birçok buluş sahibi patentinin taklit edilmesini engelleyebilir. Bu nedenle Pendik patent alma işlemlerinde oldukça olumlu sonuçlara ulaşabilir.