Project Description

Küçükçekmece Patent

Bir buluşu simgeleyen belgeye patent ismi verilir. Patentler sayesinde üretilmiş olan ürün, büyük ayrıcalıklara ve haklara sahip olmaktadır. İnsanlar, buluşunun haklarına sahip olmak ve taklit ve çakmalarından korunmasını sağlamak adına patent işlemleri hakkında birçok araştırma yapmaktadır. Birçok farklı şekilde kullanılacak olan patent ile üreticiler oldukça önemli ve özel haklara da sahip olabilirler. Bu nedenle buluş sahipleri bu işlemleri en doğru şekilde yapmalı ve kurallara uygun olarak hareket etmektedir. Kişiler buluşu adına patent başvurularında bulunarak süreci başlatmalı ve süreç sonunda patent belgesini alabilmelidirler.

Küçükçekmece’de Patent Almak

Türkiye’de patent alabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne istenen evraklar ile başvuru yapmak gerekmektedir. Kendisi ile aynı adı taşıyan gölün yanında bulunan Küçükçekmece, İstanbul’un gelişen ve büyüyen ilçelerinden bir tanesi konumundadır. Sanayisi oldukça değerli olan Küçükçekmece patent konusunda da bilinçli olan ilçelerden birisi konumundadır. Alınan patentler sayesinde birçok kişi çok daha büyük haklara sahip olabilmektedir. Üretimi korumak ve sürdürebilir hale getirmek için Küçükçekmece patent konusunda gelişim göstermektedir.

Atanan Vekiller İle Güvenli Süreçler

Patentin başvuru kısmından korunmasına kadar olan tüm süreçte bir vekil desteği almak oldukça büyük kolaylıkları ve profesyonellikleri beraberinde getirmektedir. Kişiler patent alabilme adına sürecin uzamaması ve doğru adımlarda bulunmak adına uzman olan kişilerden yardım alarak tüm bu süreci en doğru şekilde yönetebilir. İşlerinde uzman olan bu kişiler sayesinde patent başvuruları, başvuru takipleri, incelemesiz patentlerde 7 yıl korumanın gözetilmesi, incelemeli patentlerde 20 yıllık korumanın gözetilmesi gibi birçok durumun yapılması sağlanmaktadır.

Patentin Sağlamış Olduğu Haklar Nelerdir?

Buluşun patent ile belgelendirilmesi ile buluş ve buluş sahibi kişi büyük ayrıcalıklara ve haklara sahip olabilirler. Patent ipotek ettirme, devredebilme, satabilme, miras bırakabilme haklarını buluş sahibi kişiye verir. Bunun yanında patent sahibi buluşun izinsiz kullanılması, çoğaltılması, taklit edilmesi ya da kopyalanması da yasal yollar ile engellenir. Bu nedenle buluş sahibi olan kişi patentin kendisine vermiş olduğu tüm hakları yasal çerçevede kullanabilir ve oldukça korunaklı bir duruma geçiş sağlayabilir.