Project Description

Kartal Patent

Patent, bir buluşu simgeleyen belgeye verilen isimdir. Patent belgesini alabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmak ve bu başvurunun olumlu olarak sonuçlanması gerekmektedir. Patentin kişi ya da kuruma vermiş olduğu haklar sayesinde buluşun korunması mümkün olmaktadır. Yaşadığımız dönemde gelişmiş ülkelerdeki patent alma sayısı ile gelişmişlik düzeyi doğru bir orantı göstermektedir. Bu da patentin üretimi ve yaratıcılığı teşvik etmenin en önemli destekçilerinden birisi olduğunu göstermektedir.

Patent Almanın Önemi

Buluş sahibi kişi buluşunu patent belgesi ile belgelendirir ise çok ciddi haklara da sahip olurlar. Patent sahibi bir buluşu yasal yollar ile korumak ve güvence altına almak oldukça kolay bir yoldur. Patent ile buluşun taklit edilmesi, kopyalanması, izinsiz kullanımı gibi durumlara karşı dava açma hakkı tanınır. Bunun yanında patent sahibi olan buluşu ipotek ettirme, satma, devredebilme ya da lisanslar ile kullanıma açma gibi durumlar da mümkündür. Bu nedenle birçok kişi buluşlarını patent ile belgelendirmeyi ister.

Patent İçin Gerekli Olan Belgeler

Günümüzde patent alabilmek için noter tarafından onaylanmış belge, lisans ücretinin ödendiği dekont, lisans alanı konusundaki tüm evraklar, vekaletname gibi evraklar gerekmektedir. Tüm bu işlemlerden sonra Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılmalı ve süreç olumlu olarak sonuçlanmalıdır. Böylelikle buluş patent sahibi olabilmektedir. Evrakların ya da belgelerin eksik olması, hatalı bir şekilde Türk Patent Enstitüsü’ne gönderilmesi gibi durumlarda patent alma konusunda çok büyük sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle işinde uzman olan bir vekil desteği almak çok büyük kolaylıklar sağlamakatdır.

Kartal Patent Alma

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un önemli ilçelerinden bir tanesi olan Kartal, sanayi faaliyetleri açısından gelişmiş bir yaşam merkezidir. İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Kartal’da özellikle sanayi kolu büyük bir gelişim göstermektedir. Sanayisi gelişen Kartal patent konusunda da büyük bir ilerleme kaydedebilmektedir. Ürünün haklarını korumak ve üretimi desteklemek anlamında Kartal patent alma işlemlerine başvurular yapabilir. Böylelikle birçok yasal hakka sahip olunur. Üretmeyi ve yaratıcılığı çok büyük oranda destekleyen patent konusu sayesinde çok daha verimli bir iş kolu sağlanır.