Project Description

Kadıköy Patent

Buluşları temsil eden belgelere verilen isim patent belgesidir. Patent birçok farklı açıdan kişi ya da kurumların buluşlarını koruma konusunda fayda göstermektedir. Sağlamış olduğu haklar neticesinde üretimi destekleyen, yaratıcılığı arttıran ve hukuki bir destek sağlayan bir formdadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde alınan patentlerin sayısına bakılır ise patent alma ile gelişmiş arasında doğru bir orantı olduğu görülebilmektedir. Ülkemizde buluşlara patent belgesi alabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmak gerekmektedir. Yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde de kişi ya da kurumlara patent belgesi takdim edilebilir.

Alınabilecek Olan Patent Seçenekleri

Patentin başvurusu yapıldıktan sonra kapsamlı bir inceleme yapılır ise incelemeli patent belgesi başvuran kişiye takdim edilmektedir. İncelemeli patent sistemi, incelemesiz patent sistemine göre daha uzun süre koruma sağlayan bir belge konumunda yer almaktadır. 20 yıl süre ile koruma sağlayan bu patent belgesi ile birçok kişi patentin sağlamış olduğu haklardan ve güvenceden faydalanabilir.

İncelemesiz patent modeli ise çok kapsamlı bir şekilde inceleme yapılmadan patentin 7 yıl süre ile korunmasını sağlayan bir sistemdir. Bu nedenle incelemeli patent modeli kadar tercih edilmemektedir. Fakat 7 yıl süre ile verilen koruma bittikten sonra tekrardan incelemeli patent modeli için başvuru yapılabilmekte ve onaylanır ise 20 yıllık bir koruma süresi sağlanabilmektedir.

Kadıköy’de Patent İşlemleri

Türkiye’de patent belgesi başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Kadıköy patent başvuruları da Türk Patent Enstitüsü’nün vereceği patentler ile mümkün olabilir. İstanbul’un özellikle yaşam kalitesi ve güzelliği ile dikkat çeken ilçelerinden birisi olan Kadıköy’ün sanayi faaliyetlerinde de gelişim göstermesi oldukça doğal bir durum olarak göze çarpabilir. Bu nedenle Kadıköy patent konusunda bilinçlenmekte ve buluşlarını koruma altına alma konusunda da iştahlı bir tutum sergilemektedir. Vermiş olduğu haklar sayesinde ürünün kopyalanmasını, izin alınmadan kullanılmasını ve daha birçok şeyi yasaklayan bu belge ile oldukça koruyucu bir duruma geçiş sağlanmaktadır. Bu nedenle patente olan ilgi yükselmektedir. İnsanlara ya da kurumlara büyük faydalar sağlayan patent belgeleri sayesinde çok daha güvenceli bir duruma geçiş sağlamak mümkündür.