Project Description

Güngören Patent

İcadı temsil eden belgelere verilen isim patent olmaktadır. Patent, buluşun haklarının korunmasına istinaden oldukça önemli olan bir belge konumunda yer alır. Özellikle buluşunun taklit edilmesini ya da sağladığı hakların ihlal edilmesini istemeyen kişi ya da kurumlar patentin alınması konusunda ciddi uğraşlar gösterebilmektedir. Ülkemizde patent başvuruları için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurmak ve süreç sonunda patent almak mümkün olmaktadır.

Güngören’de Patent Alma Seçenekleri

İstanbul’un en önemli ilçelerinden birisi konumunda yer alan Güngören, sanayisi ile de gelişim gösteren yaşam merkezlerinden bir tanesi olmaktadır. Birçok farklı sanayi kolları olan bu ilçede patent almak da oldukça önemlidir. Kişi ya da firmalar Güngören patent sistemi ile Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapabilir ve patent sahibi olabilir. Buluşları için patent isteyen kişi ya da kurumlar bu sayede üretmiş olduğu icadı koruma hakkına da sahip olabilmektedir. İstanbul’un önemli ilçelerinden bir tanesi olan Güngören patent konusunda da ciddi bir atılım gösterebilir. İncelemeli ya da incelemesiz patent sınıflarından yararlanmak için de bu konuda uzman olan bir avukat ile çalışmak kişi ya da kurumlar açısından çok büyük kolaylıklar ve profesyonel bir iş sağlayabilmektedir.

İncelemeli ve İncelemesiz Patent Sistemi

Bir kişi ya da kurum patent almak istiyor ise bu durum incelemeli ve incelemesiz olmak üzere iki farklı patent sistemi ile olabilir. İncelemeli patent, incelemesiz patente göre daha çok hak sağlayan ve daha çok tercih edilen seçenek olarak gösterilmektedir. Detaylı incelemeler sonucunda elde edilen bu patent belgesi ile 20 yıl süre ile patentin verdiği haklara sahip olunmaktadır. Ancak süre sonunda yeniden bir uzatma imkânı olmamaktadır.

İncelemeli patent kadar tercih edilmese de incelemesiz patent belgeleri de birçok kişi ya da kurum tarafından tercih edilen bir patent belgesidir. Çok kapsamlı bir şekilde inceleme yapılmadan verilen bu patent türü 7 yıl süre ile hakların kişi ya da kurumlara verilmesini sağlamaktadır.  7 yıl süre bittikten sonra patent sahibi incelemeli patent sistemine başvuru yapıp 20 yıl süre ile koruma altına alabilir.