Project Description

Gaziosmanpaşa Patent

Dünya üzerinde sanayinin gelişmesini, üretimin artmasını sağlayan en önemli teşviklerden birisinin patent alabilme olanağının mümkün olması şeklinde açıklamak mümkündür. Yaşadığımız dönemde gelişmiş ülkeler olarak adlandırılan tüm ülkelerdeki patent alma sayısının fazla olması resmen bu durumu özetler ve açıklar nitelikte olmaktadır. Bu yüzden birçok firma ve kişi patent başvurularında bulunmaktadır.

Patent, icat edilen bir şeyin belgelendirilmesi anlamı taşımaktadır. Alınan patent belgesi sayesinde birçok hak da patent sahibine tanınmaktadır. Bu nedenle birçok insan, yararlı bir icatta bulunabilmek ve tüm bu haklardan faydalanabilmek açısından patent alma işlemlerine başvurabilmektedir. Alınan patentler sayesinde çok büyük bir güvence kazanmak mümkün hale gelmektedir.

Patentin Verilmediği Durumlar Nelerdir?

Türkiye’de patent sahibi olabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmak gerekmektedir. Fakat Türk Patent Enstitüsü, her buluşu patent ya da faydalı model olarak kabul etmeyebilir. Bir icadın patent ya da faydalı model olarak görülmemesine neden olan bazı durumlar söz konusudur. Söz konusu durumlar şu şekildedir;

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları
  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usulle
  • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri
  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
  • Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemlerdir.

Gaziosmanpaşa’da Patent Seçenekleri

İstanbul’un değerli ilçelerinden birisi olan Gaziosmanpaşa’da bazı kişilerin ya da firmaların çeşitli faydalar sağlamak adına buluşları olabilmektedir. Kişiler Gaziosmanpaşa patent hizmetleri ile kolaylıkla bulunduğu bu yerde patent sahibi olabilir. İşlerini en iyi şekilde devam ettirebilme, üretimi hızlandırma ve büyüme konusunda büyük faydaları bulunan icatlara patent alınarak birçok hakka da sahip olunur. Bu nedenle Gaziosmanpaşa patent hizmetlerini en iyi şekilde alabilmek adına hizmet gösterilir. Birçok kurum ya da kişi patent sahibi olarak buluşlarını kolaylıkla güvence altına alabilir.