Project Description

Fatih Patent

Bir buluşu simgeleyen ve temsil eden belgelere patent adı verilmektedir. Yaşadığımız dönemde birçok kişi bulmuş olduğu icadın haklarının korunması ve çalınma gibi durumlara karşı güvence istemesi nedeni ile patent işlemlerine muhakkak başvurmaktadır. Özellikle sürekli olarak gelişim gösteren sanayi faaliyetleri sayesinde üretim hızlarının büyüme ihtiyacı ve firmaların bu sektörde kalıcı olmasını sağlamak adına iş kolaylaştırıcı buluşlara olan eğilimler büyük ilgi görür. Bu ilgi karşısında da patent sahibi bir buluşun kullanılması büyük kolaylıkları beraberinde getirebilmektedir.

Patent İle Yapılabilecek Olan İşlemler Nelerdir?

Patent sahibi kişi elde ettiği patent ile birçok farklı durumu yapma ve hakka sahip olmayı sağlamaktadır. Patent sahibi kişinin eline geçen haklar; patenti satabilme, ipotek ettirebilme ve miras bırakabilmedir. Patentin sahibi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına da ayrıca sahip olabilmektedir. Patent sahibi kişi, istediği kişilere icadının üretim, kullanım veya satış haklarından herhangi birini bir lisans aracılığı ile devredebilir. Buna karşılık ayrıcalık hakkı veya başka çeşit karşılık alır. Bu nedenle patent sahibine tanınan haklar büyük bir güvenceyi beraberinde getirmektedir. İcadın korunması ve ticari haklarının elde edilmesi açısından çok büyük hakları beraberinde getirmektedir.

Fatih’te Patent İşlemleri

İstanbul’un en kalabalık ve önemli ilçelerinden bir tanesi olan Fatih, birçok sanayi kolunu bünyesinde bulunduran ve bu konuda önemli atılımlar yapılan bir merkez konumundadır. Fatih’te birçok firma, üretimlerinde hızlanmak ve daha çabuk büyüme gösterebilmek adına çeşitli patent başvurularında bulunmaktadır. Bu nedenle Fatih patent işlemleri birçok kişi açısından ilgilenilen bir süreç konumunda yer almaktadır. Buluş yapmayı, yaratıcı olmayı ve üretmeyi destekleyen bir yapıda bulunan patent işlemlerinin Fatih’te de kişiler tarafından ilgi görmesi oldukça olağan bir durumdur. Birçok kişi buluş olduğuna inandığı ve buluş özellikleri taşıdığı icatlarını patent sahibi yapabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurması gerekir. Bu sayede Fatih patent işlemleri ile tüm hakları ellerinde bulundurma ve bu haklardan belirtilen sürelerde yararlanma haklarına sahip olurlar. İstanbul’un merkezlerinden bir tanesi olan Fatih’te tüm bu imkânlardan faydalanmak mümkündür.