Project Description

Esenyurt Patent

  1. yüzyıl başlarında Ekrem Ömer Paşa kişisine ait çiftlik topraklarında kurulan yerleşme, buranın hissedarlarından olan Eşkinozgiller aşiretinden Eşkinoz adını almıştır. 1967 senesinde de yerleşimin adı şimdiki Esenyurt olarak değiştirilmiştir. Eşkinoz Çiftliği’nde çalışan kişilerin oluşturduğu yerli halka 1920-1938 yıllarında Romanya ve Bulgaristan’dan göçmüş kişilerin katılımı ve son yıllarda iç ve dış göçlere maruz kalan nüfus, etnik yapının bugünkü halini almasını sağlamıştır. İstanbul ilinin en güzel şarapları bu ilde bulunan üzüm bağlarından yapılıp konuklara sunulurdu. Yeşilliklerin aralarından çıkan sular küçük küçük derelerde buluşurdu.

Bugünkü Esenyurt

Esenyurt‘un kurucu belediye başkanı şimdi Gürbüz Çapan‘dır. Şu an belediye başkanlığı görevini parti grubundan Necmi Kadıoğlu sürdürmektedir. İlk yerleşim, Merkez Mahallesi’nde Köyiçi mahallesi Mevkiinde oluşmuştur. Esenyurt Patent Bugün hala bu alandaki bulunan çingenelerin yaşadığı ve yerleşmelerin en yoğun özelliklerini taşıyan Çingene Mahallesi ise ilk yerleşmenin çekirdek alanlarından birisidir. 1920-1938 senesinde bölgeye gelen Romanya topluluğu ve Bulgaristan göçmenlerinin ikamet ettiği bu Merkez Mahallesi’nin kuzey kesimindeki bulunan göçmen mahallesi de yerleşmenin oldukça eski bölgesidir.

Patent Süreci

Hizmetimiz Esenyurt patent süresini belgeniz size ulaşacağı süre boyunca kadar devam ederiz. Belgenizin sizlere ulaşmasının ardından ise ürün patentler size yıllık harç ödemelerinin takibini yaparak, Marka tescil olayı diğer benzeri marka bilgilendirmesi tarafımızdan sağlanıyor, tarafınıza yazılı ve sözlü bir şekilde bilgilendirmesini yapmaktayız. İşin ciddiyetinin farkında olarak yaptığımız hizmeti en doğru ve en iyi şekilde icrasını ederek, müşterilerimizle güvene dayanan bir bağ kurup bunu da tutmaktayız. Cumhuriyet döneminde ise Romanya ülkesinden ve Bulgaristan’dan gelenlerin bölgeye katılması ile giderek artan nüfus, Eşkinoz’un Sultançayı ile karışan bu derelerini yüzülmez özelliği, sularında balıkların ölmesini ve yaşayamaz hale getirdi. Daha sonraki yıllarda iç göç dalgası da bölgeye gelince, kıt olanakları bulunan bu alan her tür istismara da açık bir yerleşim yeri olan bu yer birden bire oldu. Bu durum gelecekte yüksek sesle de ifade edilecek olan “Yokluklar Tarlası” adını almış oldu. Eşkinoz ismi tarihte 1967 yılında Esenyurt ismi olarak değiştirildi.