Project Description

Beyoğlu Patent

İstanbul içerisinde yaşıyorsanız nereden binseniz ya da hangi taşıma araçlara binerseniz binin, Taksim’e hemen ulaşırsınız. İstanbul eğer bağımsız bir devlet olsaydı, muhtemelen başkenti de muhtemelen Taksim olurdu.

Taksim Meydan Tarihi

Taksim Meydanı’na gelince sizi Atatürk Anıtı karşılayacak ve Atatürk Kültür Merkezi  ile yoğun bir insan trafiği karşılar. Dolmabahçe’ye yakın Maçka’ya, Şişli’ye ve Şişhane’ye, Tünel’e ve Cihangir’e giden diğer tüm yolların kesişim noktasında bulunur Taksim. Ya da diğer başka bir deyişle Taksim, İstanbul yaşamında kent bütününe de paylaştırmaktadır. Osmanlı Türkçesi’nde ise taksim, dağıtmak ve paylaştırmak anlamına gelir. Semte özelikle bu ismin verilmesinin sebebi de, bir zamanlar tüm İstanbul’a her suyun buradan dağıtılmasıymış.

Taksim Lokasyon

Semt olarak bizim Beyoğlu Patent, Tünel-Taksim arasındaki uzanan yol İstiklal Caddesi’ni, caddeye de açılan sokaklarını, Taksim’den Tünel’e kadar olan bu bölgeyi kapsamaktadır. Semt tarihsel olarak yerleşim ve beledi idaresi açısından Galata ve Şişhane aracılığıyla tarihi yarımadaya, Beyoğlu Patent Taksim aracılığıyla da Nişantaşı ile Harbiye’ye kadar uzanan bir bölgeyi  de kapsar. Cihangir aracılığıyla Kabataş’ta ve oradan da Boğaz’a kadar ulaşır. Yine Taksim’den Ayaspaşa ve Gümüşsuyu aracılığıyla ise Tophane’ye ve yeniden Tarihi Yarımada’ya ve Boğaz’a kadar bağlanır. Beyoğlu ise tüm bu semtlerin ortasındaki ve merkezi bir konumunda yer alır.

Beyoğlu adı ise Osmanlı döneminde İstanbul’u alması sonrasında kullanılmıştır. Bu isim, bir beyin bir oğlunun bölgede en önemli bir yapısı olduğunu buluşunun semtin bu yapıdan dolayısı ile böyle anıldığını düşündürmektedir. Bu bey oğlunun kim olduğu konusunda ise iki tahmin mevcuttur. Bunlardan birisi ise Fatih döneminden Pontus Prensi olan Aleksios Komnenos’un ya da yeğeninin İslamiyet dinin kabullenmesi ile daha sonra da bu yerde oturmasından ve bu oğlunun konağının o yerde olmasından kaynaklandığı yönündedir. Diğer varsayımda ise sözü edilen bu bey oğlunun Kanuni Sultan Süleyman padişahı zamanında Venedik elçisi olan A.Giritti’nin oğlu Luigi Giritti denilen şahıs olduğu ve onun bu semtte yer alan beyin konağından dolayı bölgenin de bu adla anıldığı düşünülür.