Project Description

Beylikdüzü Patent

Beylikdüzü iki kent arasında, coğrafi bölge olarak İstanbul’da Milattan önce kurulduğu bilinen antik kentlerin arasında kalır: MÖ 7. yüzyıldayken tarihi yarımada üzerinde kurulan Byzantion ve şimdiki Silivri ilçesinin olduğu bölgede kurulan Selymbria ismine aittir. Bu antik kentlerimiz, Yunan koloni askeri hareketi başladıktan sonra tarih perdesine çıkmıştır. Yine bu iki antik kent arasındaki bölgede, Küçükçekmece gölü havzası içerisinde, Rhegion isminde bir antik yerleşim daha vardır ki ama burası Byzantium’un bölgesi içerisinde kaldığı için müstakil bir kent değildir ama Byzantium’a ilçesine bağlı bir köy yeri olarak değerlendirilir. Bilindiği üzere Beylikdüzü belde olmadan önce Büyükçekmece’ye bağlı bir yerdi.

Beylikdüzü Geçmişi

Büyükçekmece de aynı dönemde Athyra olarak bilinen Beylikdüzü Patent ve sonraları da Byzantium kısmına bağlanan ise yerleşim yerinin üzerindedir. Bu, bugün Beylikdüzü beldesi olarak anılan bölgedeki yerleşimin de oldukça öncelere uzandığı tahmin yürütmek için geçerli bir nedendir. Fakat daha da geriye gidilir. Çünkü Beylikdüzü beldesi, varlığı birkaç sene öncesinden başlayan kazılar yapılarak saptanan, içinde yaklaşık 4000 sene öncesinin de bulgularına rastlanmış ve Anadolu’da yaşayan kişiler Hititlerin de izlerini taşıdığı söylenmiş, bugünkü Avcılar ilçesinin sınırları içindeki Bathonea adındaki antik kentine de oldukça yakındır.

Türklerin Tarihi

Bu ilçeye önce yerleşen Türkler burada ilk başta yoğunlukta olarak, tarım işi, hayvancılık ve balıkçılık işi faaliyetlerinde bulunmuşlar. Bölgeden de anlaşıldığı üzere Rumların çoğunun ayrılması zamanına köyde yeni bir ad verilmeye karar verilmiş, bunun üstüne köyün doğal mevsimine oldukça kolay ayak uydurulan kavak ağaçları bolluğuna yoğun olması nedeniyle köye “ KAVAKLI” adı verilmiştir. 1924 senesinde yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devletinin içerisinde yeni idari teşkilatlanan kapsamında Çatalca Vilayeti olmuştur. Bu il Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece mevkii meydana gelmiştir. Bu vilayete bağlı Büyükçekmece Patent kazasının mevkiisin de nahiyesi olmayıp 19 köy bulunmaktadır. Günümüz zamanında Beylikdüzü İlçesini oluşturan Anarşa yani Gürpınar, Gardan aslında Kavaklı, Tırakatya yani Yakuplu ile Karvan’ da bu köylerin içerisinde yer alır. Aslında Büyükçekmece oldukça büyük olan bir beldedir. İstanbul’un nadide merkezidir.