Project Description

Bakırköy Patent

Bakırköy, İstanbul’un batı yakasında bulunur. Milattan sonra 384 yılında yönetici Konstantin tarafından bir eğlence ve sayfiye yeri olsun istenerek kurulmuştur.

Tarihi Bakırköy

Bakırköy’ün tarihi aslında İstanbul’un tarihidir. Bakırköy Patent, Bizans dönemindeyken eski önemini koruduğu gibi, aynı sürede askeri ve siyasi bir merkez olan Hebdomon ismiyle anılmıştır. Bakırköy yıllar içerisinde Jeptimun, Makrohori, Makriköy, 1925’te de şimdiki Bakırköy adını almıştır. Bakırköy’ün tarihinde ise kuşkusuz en önemli olay 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’dır. (Doksanüç Harbi olarak da anılır.) Plevne Kalesini ele geçiren Rus askerleri, İstanbul üzerine yürüdüler. Ayastefanos’u (Şimdiki Yeşilköy) işgal ederek karargâh olarak kullanmaya başlamışlar. Tarihte Ayastefanos Antlaşması ile ele geçen belge 3 Mart 1878’ de burada imzalanmıştır. Bakırköy’ün Cumhuriyet öncesinde yaşadığı önemli bir olay da Fransız askeri birlikleri işgalidir. Ankara ordularınca bu işgal ortadan kaldırılmış ve Bakırköy Cumhuriyet tarihine önemli bir adım atmıştır. 19.yy’ın sonlarından itibaren İstanbul’un bir ilçesi durumunda olan Makriköy olarak anılan Bakırköy’ün adı 1925 yılında ulusal sınırlar içinde yabancı adların değiştirilmesi sırasında Bakırköy’e dönüştürülmüştür.

Günümüzde Bakırköy

Bakırköy Patent 1990’larda tümüyle kentleşmiş ve önemli bir yönetsel birime dönüşmüştür. 1989 yılında ise Küçükçekmece içerisinden çıkarılarak ayrı bir ilçe yapılmıştır. 1992’de Bakırköy belde sınırları yeniden düzenlenerek Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar ile Esenler adıyla yeni ilçeler doğmuştur.

Günümüz Bakırköy beldesinde merkezindeki en eski yapı ise şimdiki mevkii de değişmeyen Çarşı Camii Bakırköy’ün gerçekten de 17. yüzyılla birlikte olmak üzere canlandığının yaşayan bir kanıtıdır. Çarşı Camii 1601’de inşa edilmiş olup Camiyle birlikte bir çeşme ve bir de hamam yapılmıştır. Azadlı Baruthanesi’nin kuruluşunda ise Barutçubaşı Ohannes Dadyan isimli bir kişi görev almış olup adını taşıyan Dadyan İlkokulu da günümüzde de faaliyetini sürdürmektedir. Bakırköy merkezinde ise Ermeni Mezarlığı yanında Rum Mezarlığı da halen varlığını sürdürmektedir. Galleria’nın içerisinde olduğu yerden Ayamama Deresi’ne kadar olan kıyı kesiminde 1970’lerin ortalarına kadar çok sayıda Roma ve Bizans dönemine ait çeşitli kalıntılara ait parçalar görülebilmekteydi. Kanuni dönemi de İskender Çelebi Bahçesi ile Baruthaneye ait çeşitli yapılar da bu sahil şeridinde yer almaktadır.