Project Description

Adalar Patent

Tarihe adını Prens adaları olarak yazdıran İstanbul adalarının içerisindeki Büyükada, Burgaz, Heybeli gibi adalarımız 20. Yüzyıl’da oldukça hor görüldü ve değer görmedi. Çarpık yapılaşma ile nüfus artışı mavi denizimizin, güzelim koruların da sonunu hazırlamış bulunmaktadır. Sadece insan olarak değil faytonlarda kullanılan atlarından da çok çekti Adalarımız.

Adalar’daki Fayton Kullanımı

2011 yılındaki nüfus sayımında Adalar İlçesi’ndeki at nüfusu 1200 olarak kayıtlara geçmiş bulunmaktadır. Dıgıdık dıgıdık ses çıkararak giden atların çektiği faytonlarda ada sefası yaptığını sanan insanlar aslında büyük bir çevre kirliliğine yol açıldığının farkında değillerdir. Eskilerin at ve fayton sahipleri de bu işlerden elini ayağını çekmişti. Atlara eziyet eden, ahırların bakımını yapmayan, içinde zerre kadar doğa sevgisi olmayan faytoncular türemişti. Yani ipini koparan faytoncu olup çıkmıştı. Adalar patent aslında bu faytonlar da bir nevi Adaların simgesi haline gelmişti.

Adalar Ve İçeriği

Yükünü çekemeyip yığılıp kalan  o güzelim atlar ve ada yokuşlarında ölen asilzade atlarımız denize atıldığında bile fotoğraflarla belgelenmişti. Pek çok Adalı ”faytonlar gitsin, elektrikli araçlar gelsin” demeye başlamıştı bile… Ama bu iş hiç de öyle kolay değildi.  Bu kez de söz konusu araçlar için şarj istasyonları kurulacaktı ve de bazı sinsi ticari düşünenler için açılan gediği büyütüp sıvı yakıtlı araçları da adalara sokacaktı. Adalar patent bizim mirasımız ve insanlar bunu korumak zorunda.

Ama biz insanlar tarihi ve kültürel mirasımızı korumaktan bir haber yaşıyoruz. Yüz ölçümlerine göre Adalarımızı sıralamak istersek eğer büyükten küçüğe doğru olmak üzere şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Büyükada
  • Heybeliada
  • Burgazadası
  • Kınalıada
  • Sedefadası
  • Yassıada
  • Sivriada
  • Tavşanadası
  • Kaşıkadası

Adaların içerisindeki çeşitli yükseklikleri bulunan tepelerden bazıları bizim için önemlidir. Mesela bunlardan bazıları; Büyükada içerisindeki Yüce namı değer Aya Yorgi, İsa, Tepeköy, Avcı tepesi, Heybeliada içerisindeki Değirmen, Köy, Makarios, Ümit, Burgazada da bulunan Bayrak, Kınalıada içerisindeki Çınar, Teşvikiye ile Manastır tepesi,  Sedefadası’nda ve diğer adalarımızda ise isimsiz yükseltiler bulunmaktadır.

İklimi İstanbul ile aynı olmakla birlikte ana karadan farklı olarak daha az yağış almaktadırlar.