HİZMETLER

PATENT TESCİLİ BAŞVURUSU

Patent tescili ve Faydalı model koruma işlemleri, firmaların buluşlarının güveni sağlamak ve rekabet gücünün artmasına yönelik yapılan en önemli işlemlerden biridir.

PATENT İZLEME

Günümüzde öncelikle büyük firmalar arasında gerçekleşen rekabetler ve Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkan buluşların korunması ve takibinin yapılması firmalar için önem taşımaktadır.

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU

Faydalı model tescil işlemleri, Türkiye ve dünyada yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşların, sahiplerinin adına korunmasını ve tekel hakkını saklı tutan tescil işlemidir.

PATENT YAYIN İTİRAZI

Türk Patent Kurumu’na yapılan başvurular Resmi Patent Bülteni’nde aylık olarak yayınlanmaktadır. Patentlerin yayına çıkmasından sonra 6 ay içerisinde itiraz işlemi yapılabilmektedir.